Zgjidhja

Para-degët kabllovike të hidrocentralit

2020-10-29
Para-degët kabllore të hidrocentralit   

Përshkrim i produktit 

Kablli i sensorit në rezervuarin e vajit vendoset në para-degët e tubit të valëzuar.Degët e para të kabllit vendosen pranë rezervuarit të vajit, dhe pastaj instalohet sensori i temperaturës. Kabllot jashtë rezervuarit të vajit janë të fiksuara dhe nuk është e nevojshme të rilidhni gjatë mirëmbajtjes.
Aplikacions 


Appliedshtë aplikuar në instalimet elektrike të sensorit jashtë rezervuarit të vajit të grupit gjenerues të hidroelektrikut.


Karakteristikat

structure € structure Struktura e instalimeve elektrike është kompakte, duke shfaqur instalim të përshtatshëm dhe mirëmbajtje të lehtë.

¢ € ¢ Kablli mund të fiksohet jashtë rezervuarit të vajit për një kohë të gjatë, kështu që duhet vetëm të shkëputni lidhësin dhe të zëvendësoni mirëmbajtjen e rregullimit, gjë që përmirëson shumë efikasitetin e mirëmbajtjes.

length € length Gjatësia e kabllit dhe gjatësia e kabllit të degës mund të zbukurohen në përputhje me madhësinë e njësisë.

is € ¢ Mbrohet nga një çorape metalike prej çeliku inox, e cila shmang çdo dëmtim mekanik të përcjellësit dhe lehtëson instalimet elektrike në vend.


Zgjedhja e modelit